AGESTIC

Ayudas para emprendedores

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

ORDE do 9 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2014 do programa de incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica.

As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas:

a) Subvención á creación directa de emprego estable.

b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.

IGAPE: concesión de microcréditos e préstamos bonificados

O Igape vén de convocar as bases para a concesión de microcréditos bonificados para o financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia. Préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros.Fondos ICO 2014. Prazo solicitudes: ata o 20/11/2014

Resolución DOG pdf

Ficha resumo

Convocatoria das axudas do Igape para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia. Para titulares de préstamos superiores a 25.000 euros. Fondos ICO 2014. Prazo solicitudes: ata o 20/11/2014

Resolución DOG pdf

Ficha resumo

Ayudas para la elaboración e implantación de planes de igualdad

Se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondiente al año 2014

Organismo : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sector : Empresas en general

Ámbito geográfico España

Tipo de ayuda : Subvención

Destinatarios : Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y fundaciones de entre 30 y 250 trabajadores y trabajadoras

Plazo de solicitud : Hasta el 10 de junio de 2014

Texto íntegro de la ayuda

Axudas para promoción do emprego autónomo para persoas maiores de 30 anos

ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2014. A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

Ler o documento

Axudas para promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos

ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa de promoción do emprego autónomo de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos e proceder á súa convocatoria para o ano 2014. A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas xoves desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

Ler o documento completo

Enisa Jóvenes Emprendedores

Objetivo Dotar de los recursos financieros necesarios a las PYME de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial. Beneficiarios Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas.

Tipo de ayuda : Préstamos participativos

Destinatarios : Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas

Período de vigencia : 31 de diciembre de 2014

Plazo de solicitud : Durante el año 2014

Condiciones:

Galicia Emprende: Axudas creación de empresas ou investimentos en empresas de novos emprendedores

IGAPE

Ata o próximo 30 de abril está aberto o prazo de presentación de solicitudes para acollerse ás axudas do Programa Galicia Emprende para a creación de empresas ou para a realización de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

O programa Galicia Emprende está deseñado para apoiar investimentos comprendidos entre 35.000 e 500.000 euros con subvencións a fondo perdido que poden cubrir ata o 50%.

Poden acollerse a este programa os impulsores de novos proxectos empresariais ou os autónomos ou novas empresas con negocios que leven ata 42 meses en funcionamento e que desexen impulsar novos investimentos para ampliar ou desenvolver os seus proxectos.

Ficha resumo

Resolución DOG

Fonte:IGAPE

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas

Orde da convocatoria: Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Entidade convocadora: Secretaría Xeral da Emigración

Data de publicación: 26.02.2014 Estado: Procedemento aberto

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 30.09.2014

Obxecto: Promover o retorno das persoas emigrantes e dos/as seus/súas familiares a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus familiares na Comunidade Autónoma galega, subvencionando os gastos iniciais que leva consigo o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

10 millones de euros en microcréditos para emprendedoras

Esta semana el Instituto de la Mujer y Microbank han firmado un acuerdo de colaboración para financiar proyectos empresariales de mujeres. Se podrá financiar hasta el 95% del coste del proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros, sin necesidad de avales ni comisiones...

Fuente: emprendia Leer más

Apoios para novos investimentos de emprendedores

Re-Emprende 2012. Proxectos impulsados por novos emprendedores. A través destas bases, o Igape apoiará con subvencións a fondo perdido aos emprendedores que impulsen proxectos con investimentos comprendidos entre 35.000 a 500.000€.

Poderán ser beneficiarios tanto sociedades mercantís como autónomos.

Para os proxectos que se implanten nos Municipios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, Municipios da Costa da Morte, Municipios da provincia de Lugo e Municipios da provincia de Ourense, o criterio de localización puntúase co valor máximo e garántese unha axuda mínima do 25% dos custos subvencionables.

IG107 - Proxectos empresariais de novos emprendedores. Ficha resumo

Máis información 902 300 903