AGESTIC

Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

ORDE do 2 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria (pdf) para o ano 2012