AGESTIC

Programa Marcas Renombradas de Alto Potencial Internacional (MAPI) para impulsar a internacionalización

Procurar incrementar o número de marcas galegas con calidade e potencial para proxectarse e consolidar a súa presenza nos mercados internacionais é o obxectivo do Programa de Marcas Renombradas de Alto Potencial Internacional para Galicia, destinado incrementar a proxección exterior dos produtos galegos.

O programa está promovido pola Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Galego de Promoción Económica e en colaboración coa Asociación Española de Marcas Renombradas (AMRE).

As empresas interesadas en participar neste programa poden cubrir o cuestionario na web do Igape.

Programa MAPI