AGESTIC

Proxecto XESTIC

Promovido por: AGESTIC
Cofinanciado por: Xunta de Galicia (Consellería de Economía e Industria - Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación)

Descrición: O obxectivo fundamental do presente proxecto é o de incorporar a Innovación como función estratéxica fundamental na empresa, pasando de ser unha acción puntual a un proceso continuo.

Talleres

  1. Taller: Definicións e Modelos de Innovación. Normas de xestión da I+D+i. Estratexia de innovación. Definición de obxectivos de I+D+i.
  2. Taller: Vixilancia tecnolóxica e do entorno. Creatividade. Análise e selección de ideas.
  3. Taller: Planificación e control da carteira de proxectos. Transferencia e protección tecnolóxica.
  4. Taller: Relación entre Política, obxectivos e indicadores de I+D+i. Formalización e organización do sistema de indicadores. Claves para afrontar con éxito a implantación.