AGESTIC

Programa "Resolve" para facilitar o acceso das PEMES ó financiamento de circulante

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014 pola que se publican as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas. (Re-solve 2014).

As entidades financeiras colaboradoras adheridas polo de agora son as seguintes: -Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. -Bankinter, S.A. -NCG Banco, S.A. -Banco Caixa Geral, S.A. -Banco Popular Español, S.A. -Banco Pastor, S.A. -Banco de Sabadell, S.A.

SOCIEDADES DE GARANTIA RECÍPROCA: -Afianzamientos de Galicia,Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.) -Sociedad de Garantía Recíproca de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y Ourense (Sogarpo, S.G.R.)

Prazo de presentación das solicitudes: ata o 31/10/2014

Resolución DOG (pdf)

Ficha resumo