AGESTIC

A Xunta pon en marcha o portal abert@s

A Xunta de Galicia dá un paso máis no cumprimento do principio de transparencia informativa coa posta en marcha do portal Abert@s, o espazo onde, desde hoxe, se publicará información de interese público da Administración galega e dos seus organismos en formatos abertos e estándar, para a súa reutilización por parte de cidadáns e empresas. Son datos xerados pola propia administración e de gran valor pola súa fiabilidade e calidade pero que non estaban adaptados para ser empregados por terceiros ou ben dispersos. O portal Abert@s, é a plataforma de acceso a este catálogo de información pública en formato dixital, debidamente actualizado e de acceso libre. Os documentos están dispoñibles en formatos estándar, abertos e interoperables, en liña coa promoción difusión e fomento da utilización de tecnoloxías baseadas en software libre e de fontes abertas que está a impulsar a Xunta a través do Plan Floss...

Fonte: SXMIT Ler máis

Participa e acelera o teu proxecto

Seminario técnico sobre o servidor Linux para PEMES, Zentyal

Organizado polo Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia da Consellería de Traballo e Benestar, o día 26 de abril, de 16:30 ata, aproximadamente, as 20:00 horas, terá lugar nas instalacións do centro un seminario técnico sobre o servidor Linux para PEMES, Zentyal.

O obxectivo da xornada é a presentación desta plataforma de administración e dos principios que rexen o seu deseño: boas prácticas, integración de servizos, interface de administración unificada, configuracións probadas en múltiples contornos...

Durante a presentación usarase unha instalación de Zentyal sobre a que se irán probando e resolvendo as posibles dúbidas sobre as distintas posibilidades presentadas.

O seminario completa, xunto cunha próxima xornada onde se tratarán temas relacionados coa seguridade en contornos Linux e a recentemente celebrada sobre administración avanzada de Red Hat Linux, a actual oferta formativa do CNTG relacionada coa administración de sistemas operativos Linux.

Xornada sobre Cloud e Azure. Desenvolmento dunha aplicación e casos prácticos reais.

Organizado polo Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia da Consellería de Traballo e Benestar, o xoves 19 de abril, de 10:00 a 13:30 horas, terá lugar nas súas instalacións, localizadas na rúa Airas Nunes de Santiago (barrio de Conxo), unha xornada técnica sobre Cloud Computing e Windows Azure.

Na primeira parte do evento farase unha introdución ao concepto de nube: En que consiste, vantaxes, por qué agora e non hai 10 anos .. e unha explicación concreta dos servizos e potencialidade de Windows Azure

A segunda parte da xornada, que durará arredor dos 100 minutos, terá un contido máis práctico e incluirá o desenvolvemento dunha pequena aplicación con Azure que amosará como se desenvolve en Azure con Visual Studio, cales son as ferramentas de depuración etc .. e que rematará coa presentación dunha serie de casos prácticos reais relacionados co xogo “La Cura” e a experiencia do pasado mundial de fútbol de Sudáfrica.

Ametic denuncia la adjudicación por precio en proyectos de consultoría y servicios TI

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) pone de manifiesto la dificultad de realizar proyectos de calidad y que aporten valor, además del perjuicio que se está ocasionando al sector Servicios TI, por una incorrecta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP 30/2007) por la que se están adjudicando los proyectos de Consultoría y Servicios TI a la oferta más económica aunque su valoración técnica no sea buena...

Fuente: CIBERSUR Leer más

Distribuir contenido

Premios y Menciones

Entrega de premios fundetec 2012

El proyecto Destino Empleo ha ganado el Premio Fundetec 2012 al ‘Mejor Proyecto de Entidad Sin Ánimo de Lucro dirigido a Ciudadanos’

El proyecto Camino de los Satélites ha sido finalista en los Premios FICOD 2010 en la categoría "Mejor proyecto de inclusión digital"

La presente web corporativa de AGESTIC ha sido finalista en los Premios de Accesibilidad Web TAW 2009

El proyecto Ni más ni menos ha sido finalista en los Premios Fundetec 2008

Proyectos

Proyecto Ni Mas Ni Menos

El Camino de los Satélites

Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial en el sector TIC

portal INNOVA-G

Revista Digital de Innovación

Catálogo de Empresas Innovadoras

Proyecto Impulso rural

Proyecto Brújula

Proyecto RedTicos